Baggrunden

Vi ser mere og mere rundt omkring at foreningslivet dør en lille smule ud. Vi hører altid at børnetallet falder, men det hænger også lige så meget sammen med at der er et hav af muligheder. Vi vil med Culture Up North have en forening, hvor man får en masse forenings goder, uden nødvendigvis at vælge noget andet fra. I foreningen holder vi mellem 3-10 arrangementer om året, hvor medlemmer har mulighed for at komme og opleve fællesskabet, og få spændende oplevelser med sig hjem.

Vi er en forening, hvor idéen er at jo flere medlemmer vi er, jo flere kulturelle oplevelser, kan der bringes i spil. Vi ønsker at vise vores medlemmer et anerledes alternativ til en forening, og til kultur. Vi mener at der er rigtig mange fordele, ved at være i foreningslivet, og dem vil vi beskrive lidt om her:

Fællesskab

Ved vores arrangementer, bliver der lagt stor fokus på, at vores medlemmer, får mulighed for at lære hinanden at kende. Vi tror på at når vi har nogle medlemmer, der har tilmeldt sig et arrangement, må de have en vis interesse for det. Når vi så har flere medlemmer, som møder op. Så opstår der et fælles tredje. Det giver grobund for socialt fællesskab. Det giver grobund for netværk. Det giver grobund for venskaber.

Oplevelser

Culture Up North er en forening, som engang imellem laver nogle lidt utraditionelle tiltag, men ikke desto mindre, mener vi at med en tilpas forstyrrelse i vores medlemmers trygge hverdag, vil kunne være med til at skabe viden om, og interesse i, noget de måske ikke vidste interesserede dem. Ikke dermed sagt, at vi ikke også kan tage udgangspunkt i ting, der er in, og lave nogle tiltag udfra det. Vi prøver så vidt muligt at lave oplevelser, for alle vores medlemmer. Unge, som gamle. Kvinde, som mand.

Kulturformidling

Når vi snakker med foreninger rundt omkring, hører vi et fælles for mange af dem. “Vi har svært ved at få nogle ind og kigge, se eller høre…” Der vil vi, som kulturforening, være med til at formidle nogle rigtig fede aftaler i hus. Vi vil i samarbejde med andre foreninger, og andre kulturelle ting, give muligheden for at vores medlemmer kan komme ud og opleve nogle interessante ting, og samtidig være med til at give vores samarbejdspartnere, mulige nye medlemmer, eller kunder.